ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ
11:00-12:00      ‘ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΡΗΤΗ’  Γιώργος Κατσαμποξάκης
15:00-17:00      ‘ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΗΤΗ’  Μαρία Αυγουλαδάκη
18:00-20:00     ‘Η ΚΡΗΤΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ’  Κωστής Κωστάκης

ΤΡΙΤΗ
11:00-12:00     ‘ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ’   Χαρούλα Δημητρακάκη
15:00-17:00     ‘ΧΡΟΝΙΚΟ’  Αντώνης Καράτζης
18:00-20:00    ‘ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ’   Μαρίνος Μελισσουργάκης

ΤΕΤΑΡΤΗ
11:00-12:00       ‘ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΡΗΤΗ’   Γιώργος Κατσαμποξάκης
15:00-17:00       ‘ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΗΤΗ’  Μαρία Αυγουλαδάκη
18:00-20:00     ‘Η ΚΡΗΤΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ’  Κωστής Κωστάκης

ΠΕΜΠΤΗ
11:00-12:00      ‘ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ’  Χαρούλα Δημητρακάκη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11:00-12:00      ‘ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΡΗΤΗ’  Γιώργος Κατσαμποξάκης
15:00-17:00      ‘ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΡΗΤΗ’  Μαρία Αυγουλαδάκη
18:00-20:00    ‘ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ’   Μαρίνος Μελισσουργάκης

ΣΑΒΒΑΤΟ
11:00-13:00     ‘ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΘΙΒΟΛΕΣ’  Νίκος Κωστάκης
18:00-20:00    ‘ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ’  Μαρίνος Μελισσουργάκης

ΚΥΡΙΑΚΗ
11:00-13:00     ‘ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΘΙΒΟΛΕΣ’  Νίκος Κωστάκης